cs.gif  česky
en.gif  english
16. 2. 2019 » 0 °C
       
Galerie | Teploměr | Studentská unie | Webmail | ČVUT | Partneři | Hledání | MyInfo

Usnesení

2018

Usnesení ze schůze Představenstva 23.05.2018

Schválení nákupu AP
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje objednávku na nákup WIFI přístupových bodů pro kritická místa včetně příslušenství a montáže dle specifikace v nabídce zaslané do konference Petrem Pražákem 23.5.2018 v 11:10 s rozpočtem specifikovaným v zaslané nabídce."
Hlasování: OHP: 5, pro návrh: 5, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato.

2017

Usnesení ze schůze Představenstva 29.05.2017

Volba Předsedy (Místopředsedy)
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje Lukáše Koštenského, Olega Ostashchuka a Jozefa Šebáka do volební komise pro volbu Předsedy."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Volba Předsedy:
Výsledek volby: OHP: 7, Martin Čerňan: 4, Petr Pražák: 3, nehlasovali: 0. Martin Čerňan je zvolen za Předsedu

Usnesení:
"Představenstvo schvaluje Jakuba Adamce, Jozefa Šebáka a Petra Pražáka do volební komise pro volbu Místopředsedy."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 1. Přijato

Usnesení:
"Představenstvo schvaluje Olega Ostashchuka za Místopředsedu."
Výsledek hlasování:
OHP: 7, pro návrh: 4, proti návrhu: 2, nehlasovali: 1. Přijato

Vykolejení
Usnesení:
"Představenstvo navrhuje termín konání akce Vykolejení na 13.6.2017 se začátkem o 16:00. Představenstvo schvaluje rozpočet na přibližně 10 000Kč."
Výsledek hlasování:
OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Usnesení ze schůze Představenstva 26.04.2017

Schvalení zápisu z 27.3.2017
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje opravený zápis zaslaný do konference Představenstva 26.4.2017 v 20:16."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení změny rozpočtu
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje změnu rozpočtu na 1. pololeti 2017."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení nákupu běžeckého pásu
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje postoupení žádosti na nákup běžeckého pásu z 4KČ fondu."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení nákupu switchů (2. etapa), natažení kabelů pro další wifi APs, cenová nabídka na nové wifi APs
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje nákup 3 switchů (2. etapu) za cenu cca. 130 000KČ bez DPH."
Výsledek hlasování:
OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Volby do Představenstva
Usnesení:
"Představenstvo nařizuje Předsedovi vyhlásit volby do Představenstva.
Harmonogram voleb: termín pro přijímaní kandidátek od 1.5. do 14.5.2017
online volby od 15.5. do 21.5.2017,
vyhlášení voleb 22.5.2017
Volební komise: Lukáš Koštenský, Oleg Ostashchuk, Martin Čerňan."
Výsledek hlasování:
OHP: 7, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 1. Přijato

Usnesení ze schůze Představenstva 27.03.2017

Vyhlášení Fondu projektů
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje vyhlášení Fondu projektů. Termín pro přijímání projektů je do 24.4.2017, termín pro vyhlášení projektů je do 5.5.2017. Maximální částka na projekt je stanovena na 10 000Kč."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení Interního předpisu o využívání vybavení a místností klubu Masařka
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje IP o využívání vybavení a místností klubu Masařka se zapracovanými připomínkami. V bodu 4.1 doplnit informaci, že Správce může být odvolán. V bodě 3.3 doplnit "neprodleně". Na základě přípomínek opravit zjištěné gramatické chyby."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení Interního předpisu Volební řád
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje IP Volební řád."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 1. Přijato

Schválení Interního předpisu Jednací řád
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje IP Jednací řád."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Zrušení Vnitřních předpisů klubu Masařka
Usnesení:
"Představenstvo ruší Vnitřní předpisy klubu Masařka ze dne 21.03.2007."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Velikonoce
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje rozpočet akce Velikonoce na cca. 15 000Kč."
Výsledek hlasování: OHP: 7, pro návrh: 7, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Usnesení ze schůze Představenstva 21.02.2017

Schválení objednávky switchů (1. etapa)
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje 1. etapu nákupů switchů v nacenení podle nabídky zaslané 9.2.2017"
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení nákupu věcí do posilovny
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje nákup velké osy, medicimbalu - do tělocvičny, 2x kettlebelu (tělocvična, posilovna) a gumových dopadových podložek do posilovny."
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Revitalizace kulturní místnosti
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje nákup nového vybavení do kulturní místnosti v ceně cca. 4500KČ."
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Nákup nádobí do kuchyněk
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje nákup nového vybavení do kuchyněk (sada plechů, mycí prostředky, mikrovlnné trouby)."
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení odpustků na LS 2017 za aktivitu v ZS 2016
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje odpustky pro: Simona Kurňavová, Ján Balga, Varvara Muzovatová, Lida Gorbushina, Martin Mocek, Yekaterina Tkach, Gil Goldman, Jakub Gruber, Daniel Maštalíř, Ondřej Kratochvíl, Katarína Čerňanová, Nicole Šlegrová, Stanislav Jeřábek."
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Usnesení ze schůze Představenstva 24.01.2017

Schválení nákupu switchů (1. etapa)
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje pokračování v projektu obnovy switchů na koleji. V první fázi je plánováno nakoupit 6 switchů za přibližnou cenu 324 000 Kč s DPH.
Firma Kostax bude oslovena se žádostí o finální cenovou nabídku. Představenstvo poté odsouhlasí objednávku usnesením."
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

Schválení Interního předpisu o Fondu projektů
Usnesení:
"Představenstvo schvaluje IP o Fondu projektu v upraveném znění zaslaném do konference Představenstva."
Výsledek hlasování: OHP: 6, pro návrh: 6, proti návrhu: 0, nehlasovali: 0. Přijato

2016

Usnesení ze schůze Představenstva 12.12.2016

"Představenstvo klubu Masařka schvaluje zápis z 15.11.2016, verzi zaslánou do emailové konference Představenstva 12.12.2016 ve 20:32"
Hlasování: OHP: 6, pro návrh: 5, proti návrhu: 0, nehlasovali: 1. Přijato.


"Představenstvo klubu Masařka schvaluje rozpočet na 1. pololetí 2017"
Hlasování: OHP: 6, pro návrh: 5, proti návrhu: 0, nehlasovali: 1. Přijato.